SÄVARCAMP

Utmana dig själv på Sävarcamp!

Årets läger kommer äga rum mellan 20-22/6 och 26-28/6 2023. Sävarcamp är ett aktivitetsläger för mellanstadieelever som ungdomar 16-20 år skapar och planerar själva, för att sedan vara ledare under lägret.