SÄVARCAMP

Kommunikation

Grafisk profil – vad är det?

Kortfattat så är en grafisk profil en typ av manual eller instruktion för hur Sävarcamps logotyp ska användas samt färger, typsnitt och grafiska element som ingår i den visuella kommunikationen. Syftet är att kunna kommunicera enhetligt för att bygga ett starkt varumärke. Genom att vara konsekvent med designen så blir det tydligt för mottagaren att kommunikationen kommer från Sävarcamp och det skapar igenkänning.

Den grafiska profilen är sammanställd på denna hemsida. Använd denna hemsida som utgångspunkt när du skapar bilder, reklamkampanjer, affischer, hemsidedesign, trycksaker m.m. Du kan på denna hemsida även ladda ner logotyper och andra grafiska element, detta för att underlätta för de som arbetar med Sävarcamp samt sponsorer och ska jobba med profilen.