SÄVARCAMP

Färger

Blandade färger

De färger som Sävarcamp använder sig av är namngivna efter vad organisationen vill att de ska förmedla.

Främst ska huvudfärgen tillsammans med sekundärfärgen användas, de övriga komplementsfärgerna finns till för att komplettera huvudfärgen och sekundärfärgen.

Färgerna

Accepterande

Vänskap

Äventyr

Modig

Aktiv

Nyanser

Till varje färg finns det två nyanser, en ljusare och en mörkare. Dessa nyanser används digitalt i marknadsföringssyfte eller som komplement till färgerna.

Nyanser till en färg får enbart användas i samband med den färgen. Exempelvis får de blåa nyanserna enbart användas med den blå färgen.

Övriga färger

Utöver ovan färger så använder Sävarcamp sig av fyra andra färger som är olika nyanser av grå. Dessa som ett komplement till den vanliga färgpaletten.

Dessa färger ska aldrig användas själv utan måste användas tillsammans med någon annan färg. Exempelvis i ikoner, blurbs eller som bakgrundsfärger på hemsida m.m.