Ledarappen

Storslem

Storslem

Målet med leken är att undvika Storslem och hens Minislem så länge som möjligt. En person börjar som Storslem och ställer sig i mitten. Övriga deltagare ställer sig tillsammans på en linje. Kom tillsammans överens om hur stor planen man får springa ska vara.

Storslem vänder sig mot övriga deltagare och ställer frågan ”Vem är rädd för Storslem?”. Övriga deltagare svarar ”Inte jag!” Sedan ska deltagarna försöka springa över till den andra linjen på andra sidan. Blir man kullad av Storslem så måste man stanna där man blev kullad och där får man endast sträcka sig med sin kropp och kulla andra personer, detta kallas att man blivit Minislem.

De deltagare som klarat sig från Storslem och andra Minislem gör sig redo för en ny omgång. Storslem frågar igen vilka som är rädda för hen, varpå deltagarna svarar ”Inte jag!” och sedan springer till andra sidan. Med tiden kommer det blir fler och fler Minislem vilket gör det svårare och svårare för deltagarna att undvika att bli kullad.

När det endast är en deltagare kvar så kan man köra en till omgång om man vill. Då får den deltagare som klarat sig börja som Storslem och övriga ställer upp på en linje.

Ambulerande sjukvårdsansvarig

Bilar som har sjukvårdsväska i sig.

Simon Lundgren

Josef Vängbo