Ledarappen

Mänskligt memory

Mänskligt memory

Välj ut två personer som ska spela memory. Dessa två får gå iväg där de inte ser de övriga deltagarna.

Övriga deltagare parar därefter ihop sig två och två och kommer tillsammans fram till en rörelse och ett ljud som ska göras om någon av dessa blir vald.

När alla par har bestämt sig för en rörelse och ett ljud så blandar samtliga deltagare sig för att de som spelar inte ska kunna lista ut vilka som är par. Kalla sedan tillbaka de två som ska spela.

Nu är det en av de som ska spela som får börja (kan bestämmas med sten-sax-påse) och välja en person genom att säga dennes namn. Den personen som blev vald gör då sin rörelse med ljud. Därefter får spelaren välja en annan person genom att säga dennes namn och även denna gör sin rörelse med ljud.

Om personerna som blivit valda inte har samma rörelse och ljud så går turen över till nästa spelare som gör samma sak. Om personerna som blivit valda har samma rörelse och ljud så ”vinner” den spelaren det paret och de går av spelplanen och ställer sig vid den spelare som ”vann” dem.

Spelare som lyckas hitta par får fortsätta tills den inte hittar några par på två gissningar.

Ambulerande sjukvårdsansvarig

Bilar som har sjukvårdsväska i sig.