Ledarappen

Samarbete

Maffia

Enkel variant Deltagarna sitter i en ring på golvet. En person utses till detektiv och måste lämna rummet. En av de kvarvarande utses till mördare. Resten av deltagarna är bybor, och vet vem mördaren är. Nu kommer detektiven tillbaka in i rummet och har nu i uppdrag att lista ut vem mördaren är innan alla […]

Stöten

Slå ihop din grupp med en annan som har ungefär lika många deltagare. Barnen sitter i två led (rygg mot rygg). En ledare sitter i ena änden och slår en tärning, alla barnen håller händer och barnet som sitter närmast får se tärningen (alla andra ska blunda). Om tärningen visar en sexa eller etta, ska […]

Kroppskontakt

Gruppen delas upp i små-grupper på 3-4 pers. Ledaren säger ett antal kroppsdelar, tex 3 händer, 4 fötter, en panna och 2 knän. Hela gruppen får ett gemensamt uppdrag att bara låta antalet  kroppsdelar som blivit uppräknade röra marken. Tänk på att desto fler deltagare som är med desto fler kroppsdelar behöver kunna ta i […]

Sorteringslekar

Barnen står på ett led och ska (utan att prata) sortera sig utefter en speciell ordning som t.ex. ålder, skostorlek, hårfärg, ögonfärg, handstorlek, längd osv.

Knyta en knut

Barnen ställs på led, antingen ett stort eller två mindre med ett rep i mitten mellan två personer. Barnens uppgift är att utan att släppa varandras händer eller repet få en knut på repet

Knuten

Alla ställer sig i en ring. Alla blundar och går mot ringens mitt för att fatta två andra lediga händer, en i vardera hand. När alla fått sig två händer öppnar gruppen ögonen och försöker reda upp ”knuten” som bildas utan att släppa taget om varandras händer. Tips! Om det är för enkelt kan man […]

Ambulerande sjukvårdsansvarig

Bilar som har sjukvårdsväska i sig.