Ledarappen

Snabblekar

Sten-sax-påse duellen

Barnen delas först in i två lag. Sedan görs det upp en fyrkantig plan där lagen börjar bredvid varandra i varsitt hörn. Deltagarna får ställa sig ett led inom laget och när ledaren säger klara färdiga gå börjar de första barnen i vardera led att springa efter banan. När deltagarna från de två olika lagen […]

Sten-sax-påse vinnare

Alla går runt inom en begränsad yta och när en deltagande träffar på en annan deltagande sker det en sten-sax-påse duell. Vinnaren får fortsätta att köra sten-sax-påse dueller mot andra deltagare medans förloraren ställer sig bakom den som van duellen och hejar på den genom att ropa vinnarens namn. Om en person med följeslagare förlorar […]

Sista paret ut och kut

Dela in deltagarna i par, sedan ställer paren upp sig i en kö.  En utses till jägare och står längst fram i kön. När jagaren ropar ”Sista paret ut och kut!” ska de två som står längst bak springa i två halvcirklar framåt och försöka nå varandra igen samtidigt som de ska hålla sig undan från jägaren. […]

Vikingar och vildsvin

Två personer får vara Vikingar och resten är vildsvin. Vikingarna har vars en hage längs med kortsidorna av spelplanen och mellan hagarna springer vildsvinen på ängen. Vikingarna ska fånga vildsvinen (som i vanlig tagen) och leda dem in till hagen. Det är bara tillåtet att fånga ett vildsvin åt gången. När det inte finns fler […]

Viskleken

Alla deltagare sätter sig i en ring. En startar genom att viska ett budskap till sin granne till höger. Denna granne lyssnar noga och för sedan vidare budskapet till sin högra granne som för det vidare och så vidare till sista personen. När sista personen fått budskapet säger hen det högt och startpersonen får också […]

Traktordäck

Alla deltagare lägger sig ned och lägger sitt huvud på nästa persons mage. Detta gör att man skapar ett mönster med sina kroppar som liknar ett mönster av ett traktordäck. När alla lagt sig i sina positioner så ska man börja från ena hållet och personen ska säga ”Det här är inte roligt” utan att […]

Storslem

Målet med leken är att undvika Storslem och hens Minislem så länge som möjligt. En person börjar som Storslem och ställer sig i mitten. Övriga deltagare ställer sig tillsammans på en linje. Kom tillsammans överens om hur stor planen man får springa ska vara. Storslem vänder sig mot övriga deltagare och ställer frågan ”Vem är […]

Mördarpotatis

Säg åt barnen att blunda och att den du knackar på blir en mördarpotatis (personen ska hålla det hemligt), alla andra är vanliga potatisar. När du har valt ut en mördarpotatis, ska barnen fortsätta blunda och gå omkring och säga “potatis” (om och om igen), den som är mördarpotatis ska viska “mördarpotatis” när den “får […]

Ninja

Alla ställer sig i en tät ring med händerna in mot mitten (så att man når de andras händer). Tillsammans räknar gruppen högt “1,2,3, ninja!”, gör ett hopp från ringen där de landar i ”en cool ninja-pose”. Alla ska då stå helt stilla förutom den som ska börja. Den som börjar ska i EN rörelse […]

Nöffleken

Denna lek går ut på att man ska vara sist kvar i leken. Alla ställer sig på alla fyra i en ring med ansiktet inåt ringen. Man utser en av deltagarna att börja. Den personen kommer vända sig till en av sina grannar och grymta som en gris en gång. Nästa person får då välja […]

Ambulerande sjukvårdsansvarig

Bilar som har sjukvårdsväska i sig.