SÄVARCAMP

Sten-sax-påse duellen

Barnen delas först in i två lag. Sedan görs det upp en fyrkantig plan där lagen börjar bredvid varandra i varsitt hörn. Deltagarna får ställa sig ett led inom laget och när ledaren säger klara färdiga gå börjar de första barnen i vardera led att springa efter banan. När deltagarna från de två olika lagen […]

Sten-sax-påse vinnare

Alla går runt inom en begränsad yta och när en deltagande träffar på en annan deltagande sker det en sten-sax-påse duell. Vinnaren får fortsätta att köra sten-sax-påse dueller mot andra deltagare medans förloraren ställer sig bakom den som van duellen och hejar på den genom att ropa vinnarens namn. Om en person med följeslagare förlorar […]

Mänskligt memory

Välj ut två personer som ska spela memory. Dessa två får gå iväg där de inte ser de övriga deltagarna. Övriga deltagare parar därefter ihop sig två och två och kommer tillsammans fram till en rörelse och ett ljud som ska göras om någon av dessa blir vald. När alla par har bestämt sig för […]

Sista paret ut och kut

Dela in deltagarna i par, sedan ställer paren upp sig i en kö.  En utses till jägare och står längst fram i kön. När jagaren ropar ”Sista paret ut och kut!” ska de två som står längst bak springa i två halvcirklar framåt och försöka nå varandra igen samtidigt som de ska hålla sig undan från jägaren. […]

Vikingar och vildsvin

Två personer får vara Vikingar och resten är vildsvin. Vikingarna har vars en hage längs med kortsidorna av spelplanen och mellan hagarna springer vildsvinen på ängen. Vikingarna ska fånga vildsvinen (som i vanlig tagen) och leda dem in till hagen. Det är bara tillåtet att fånga ett vildsvin åt gången. När det inte finns fler […]

Maffia

Enkel variant Deltagarna sitter i en ring på golvet. En person utses till detektiv och måste lämna rummet. En av de kvarvarande utses till mördare. Resten av deltagarna är bybor, och vet vem mördaren är. Nu kommer detektiven tillbaka in i rummet och har nu i uppdrag att lista ut vem mördaren är innan alla […]

Viskleken

Alla deltagare sätter sig i en ring. En startar genom att viska ett budskap till sin granne till höger. Denna granne lyssnar noga och för sedan vidare budskapet till sin högra granne som för det vidare och så vidare till sista personen. När sista personen fått budskapet säger hen det högt och startpersonen får också […]

Traktordäck

Alla deltagare lägger sig ned och lägger sitt huvud på nästa persons mage. Detta gör att man skapar ett mönster med sina kroppar som liknar ett mönster av ett traktordäck. När alla lagt sig i sina positioner så ska man börja från ena hållet och personen ska säga ”Det här är inte roligt” utan att […]

Stöten

Slå ihop din grupp med en annan som har ungefär lika många deltagare. Barnen sitter i två led (rygg mot rygg). En ledare sitter i ena änden och slår en tärning, alla barnen håller händer och barnet som sitter närmast får se tärningen (alla andra ska blunda). Om tärningen visar en sexa eller etta, ska […]

Storslem

Målet med leken är att undvika Storslem och hens Minislem så länge som möjligt. En person börjar som Storslem och ställer sig i mitten. Övriga deltagare ställer sig tillsammans på en linje. Kom tillsammans överens om hur stor planen man får springa ska vara. Storslem vänder sig mot övriga deltagare och ställer frågan ”Vem är […]