Utvärdering

En kort utvärdering för er föräldrar eftersom Sävarcamp ständigt vill förbättra sig och tycker det är viktigt med alla inblandade parters åsikter och tankar!