Ledarappen

Fotleken

Fotleken

Alla barn står i en ring. Ett barn/en ledare får börja och skicka en fot så att den nuddar nästa person i ringens fot. Detta barn ska nu med foten som blivit träffad göra samma sak och skicka den mot någon av nästa persons fötter. Leken fortsätter såhär runt i ringen och målet är att barnen ska hjälpas åt att hålla uppe varandra när fötterna krånglat in sig i varandra.

Man kan göra detta till en tävling också. När man då ramlar så åker man ut. Detta gör att man kanske gör det svårare för sina motståndare.

Ambulerande sjukvårdsansvarig

Bilar som har sjukvårdsväska i sig.

Simon Lundgren

Josef Vängbo