Ledarappen

Dagliga rutiner

Morgonsamlingarna för oss ledare 08.00-09.00
 1. Gör fika till gruppen (kolla om något av era barn har allergier osv) + packa ner fika
 2. Gå igenom ert schema för dagen
 3. Uppdatera er på barnens eventuella frånvaro, obemannade aktiviteter m.m.
Morgonsamlingarna med barnen 09.00-09.30
 1. Sätt dig tillsammans med de andra ledarna i din grupp så att er grupp kan se er och sätta
  sig med er där.
 2. Börja checka av vilka barn som är där.
 3. Om det saknas någon/några i er grupp efter vi kört gemensam lek: Ring föräldrarna och
  kolla om barnet/barnen är tänkta att komma. Telefonnummer finns här i appen.
 4. Cykla till er första aktivitet. Kom ihåg att inte låta barnen cykla iväg. Ni är en grupp, håll ihop gruppen även när ni cyklar. Sätt gärna en ledare längst fram i ledet och en längst bak.
Aktiviteterna 1, 2 och 3 09.30-10.30, 11.00-12.00 och 13.00-14.00
 1. Försök vara på aktiviteten i god tid.
 2. Låt ledarna där berätta vad de tänker göra och följ deras instruktioner.
 3. Finns det inga ledare så är ni ledarna för aktiviteten och ni får se till att barnen har roligt.
 4. Aktiviteterna är tänkta att hålla på i cirka 40 minuter sedan finns cirka 20 minuter insatta för restid till och från aktiviteten.
Fika 10.30-11.00
 1. Fika sker där ni avslutar aktivitet 1 eller där ni ska ha aktivitet 2.
 2. Städa efter er! Ni kommer få en soppåse på morgon som ni kan samla skräp i, annars släng i närmaste soptunna.
Lunch 12.00-13.00
 1. Lunch äter ni varje dag på Klubbstugan.
 2. Sitt med er grupp. Låt ingen sitta själv och se till att er grupp vet var och när ni ska mötas efter lunchen.
 3. Det är inte tillåtet att åka hem eller någon annanstans under lunchen utan det är arbetstid för er. Ni ska vara på plats och med någon eller några från er grupp.
Utmaning 14.00-14.30
 1. Ni kommer få veta i förtid vart ni ska vara för er utmaning. Var där i tid.
 2. Utmaningarna är tänkta att ta plats där gruppen är eller på platsen som ni anvisas till. Läs noga i Ledarappen för vad ni ska göra, läs det högt och tydligt så alla barnen veta vad som ska göras.
Avslutning 14.30-15.00
 1. Avslutning sker på Torpet, i era tilldelade områden om ingenting annat är sagt. Se till att barnen är samlade och att ni utvärderar dagen samt går igenom morgondagen.
 2. Slutligen möts vi, ledare, 15:00-16:00 i Klubbstugan för att gå igenom dagen.

Ambulerande sjukvårdsansvarig

Bilar som har sjukvårdsväska i sig.

Simon Lundgren

Josef Vängbo