Tillsammans skapar vi Sävarcamp!

Vi vill att barn och unga ska utmana sig själva på Sävarcamp. För att göra det vill vi ha så många olika aktiviteter som möjligt.

info@savarcamp.se

Vad vi erbjuder

Vi utmanar barn och ungdomar på Sävarcamp. Här får du nya kompisar och läsa känna föreningslivet. Allt planeras av ungdomar och allt är för att skapa ett tryggare Sävar.

Prova på

Grundtanken med Sävarcamp är att barn och unga ska få testa på olika aktiviteter för att sedan kanske vilja börja i den aktiviteten efter lägret.

Sport

Aktiviteter som fotboll, innebandy, kampsport och discgolf är självklara aktiviteter för lägret. Vi vill ha en blandning av vårt aktivitetsutbud.

Kultur

Utöver de klassiska sportaktiviteterna så har Sävarcamp varje år även andra aktiviteter som tillexempel scouting, körsång och lajv.

Främjar föreningslivet

Ett av Sävarcamps syften är att utveckla samverkan och kontaktytor mellan byborna i Sävar. Låt idrotten möta kulturen.

Målgrupper

På Sävarcamp når du målgrupper både bland deltagarna men även bland ledarna. Deltagarna går i mellanstadiet och ledarna går i gymnasiet.

Upptäck festivalen

Hela lägret avslutas på kvällen av den sista dagen med Sävarcamp festival. Om ni vill kan ni delta med en aktivitet även här.
Läs mer här

Vi vill att er aktivitet finns för deltagarna på Sävarcamp!

En chans som ni inte får missa är att få mer än 100 barn att prova-på just er aktivitet. Vår förhoppning är att detta ska leda till ökade deltagare hos er förening eller organisation.

Det som särskiljer Sävarcamp från andra sommarläger är att vi försöker få till en blandning mellan sport och kulturen genom att låta dessa mötas på lägret. Detta gör även att vi når en målgrupp som inte går i någon sport eller aktivitet att prova på och kanske tycker de att just er aktivitet var så bra att de vill börja.

Jonas började i fäktning efter att ha provat på Sävarcamp!

Jag var med på Sävarcamp som barn 2015 och under lägret fick jag testa på fäktning. Jag tyckte det var så roligt att jag började med fäktning året därpå. Jag tränade men även tävlade i fäktning fram till i år 2022.

Jonas von Pawel-Rammingen

Vill er förening/organisation fånga upp intresserade barn som Jonas så är ni varmt välkomna med en aktivitet till årets Sävarcamp.

Medverka på Sävarcamp

På Sävarcamp så finns det möjlighet att medverka med en aktivitet antingen ideellt eller genom ett arvoderat uppdrag.

Ideellt

Vi vill att så många som möjligt av de aktiviteter ska ledas av föreningar/organisation på ideell basis.

Läs mer

Arvoderat

I de fall som man inte kan medverka ideellt så kan vi i arvodera aktivitetsledare. Detta görs utifrån Sävarcamps arvodespolicy.

Läs mer