SÄVARCAMP

Typografi

Typsnitt

Inom Sävarcamp använder man sig av tre olika familjer av typsnitt. Det ena URW-DIN används i tryckmaterial,
logotyp, hemsida och dokument som är tänkt ska ut till externa.

Det andra Arial används inom Sävarcamps interna dokument. Anledningen till detta är att Arial redan finns på de flesta datorer medan URW-DIN är ett typsnitt som måste installeras manuellt innan det går att använda, på interna dokument ska alltid Arial användas.

Det tredje heter Vampiro One och används enbart i samband med mindre projekt såsom Sävarcamp play, Sävarcamp festival och Sävarcamp utbildning. Vampiro One får inte användas någon annanstans.

Att det är familjer av typsnitt innebär att vi använder oss av alla tjocklekar av ett typsnitt. Tillexempel i vår logotyp används URW-DIN Bold.

Vid enstaka fall så tas det fram ett typsnitt som matchar med årets tema som får användas under det aktuella året och där det används måste det vara tydligt att Sävarcamp är avsändare. Det är kommunikationsgruppen som beslutar om ett sådant typsnitt ska användas.

URW-DIN

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTVWXYZÅÄÖ
1234567890 . : , ; ‘ ” ( ! ? ) + – * / =

URW-DIN Bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTVWXYZÅÄÖ
1234567890 . : , ; ‘ ” ( ! ? ) + – * / =

Arial

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTVWXYZÅÄÖ
1234567890 . : , ; ‘ ” ( ! ? ) + – * / =

Arial Bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTVWXYZÅÄÖ
1234567890 . : , ; ‘ ” ( ! ? ) + – * / =

Vampiro One

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTVWXYZÅÄÖ
1234567890 . : , ; ‘ ” ( ! ? ) + – * / =

Typografi

Det finns en del bestämmelser om hur typsnitten ska användas när man skriver ett dokument eller en presentation inom Sävarcamp. I tryckt material såsom Word-dokument, foldrar och annat material som
kommer skrivas ut på ett vanligt A4-papper så ska följande formateringar användas.

Vid större eller mindre dokument bör textstorleken anpassas för bästa läsbarhet.

Huvudrubriker: URW-DIN Bold, 20 ppt eller Arial Bold, 20 ppt – Skrivs i versaler
Mellanrubriker: URW-DIN Bold, 16 ppt eller Arial Bold, 16 ppt
Små rubriker: URW-DIN Medium, 13 ppt eller Arial Bold, 13 ppt
Löpande text: URW-DIN Regular, 11 ppt eller Arial Regular, 11 ppt

I PowerPoint-presentationer och andra sammanhang där text och bild ska presenteras digitalt, bör följande typsnitt och storlekar användas:

Huvudrubriker: URW-DIN Bold, 30 ppt eller Arial Bold, 30ppt – Skrivs i versaler
Underrubriker: URW-DIN Medium, 18 ppt eller Arial Bold, 18 ppt
Övrig text: URW-DIN Regular, 14 ppt eller Arial Regular 14 ppt

Löptext och andra större mängder text bör alltid skrivas i svart (grå #1 i digitala medier). För rubriker, bildtexter och liknande kan organisationens färger användas. Även om ett tilltalande grafiskt utseende är eftersträvansvärt bör utgångspunkten alltid vara att god läsbarhet är högst prioriterat.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Kontakta oss

Om du har några frågor eller andra funderingar så kan du kontakta oss genom att fylla i vårt kontaktformulär så återkommer vi så snart vi kan.

Missa
inte!

Kvällen den 26/6 2024 så är det Sävarcamp festival mellan klockan 18.00-20.30!