SÄVARCAMP

Vi skapar Sävarcamp tillsammans!

Vi vill att barn och unga ska utmana sig själva på Sävarcamp. För att göra det vill vi ha så många olika aktiviteter och samarbeten som möjligt.

Vad vi erbjuder

Vi utmanar barn och ungdomar på Sävarcamp. Här får du nya kompisar och lära känna föreningslivet. Allt planeras av ungdomar och allt är för att skapa ett tryggare Sävar.

Prova på

Grundtanken med Sävarcamp är att barn och unga ska få testa på olika aktiviteter för att sedan kanske vilja börja i den aktiviteten efter lägret.

Sport

Aktiviteter som fotboll, innebandy, kampsport och discgolf är självklara aktiviteter för lägret. Vi vill ha en blandning av vårt aktivitetsutbud.

Kultur

Utöver de klassiska sportaktiviteterna så har Sävarcamp varje år även andra aktiviteter som tillexempel scouting, körsång och lajv.

Främjar föreningslivet

Ett av Sävarcamps syften är att utveckla samverkan och kontaktytor mellan byborna i Sävar. Låt idrotten möta kulturen.

Målgrupper

På Sävarcamp når du målgrupper både bland deltagarna men även bland ledarna. Deltagarna går i mellanstadiet och ledarna går i gymnasiet.

Upptäck festivalen

Hela lägret avslutas på kvällen av den sista dagen med Sävarcamp festival. Om ni vill kan ni delta med en aktivitet även här.

Vi vill att er aktivitet finns för deltagarna på Sävarcamp!

En chans som ni inte får missa är att få mer än 100 barn att prova-på just er aktivitet. Vår förhoppning är att detta ska leda till ökade deltagare hos er förening eller organisation.

Det som särskiljer Sävarcamp från andra sommarläger är att vi försöker få till en blandning mellan sport och kulturen genom att låta dessa mötas på lägret. Detta gör även att vi når en målgrupp som inte går i någon sport eller aktivitet att prova på och kanske tycker de att just er aktivitet var så bra att de vill börja.

Jonas började i fäktning efter att ha provat på Sävarcamp!

Jag var med på Sävarcamp som barn 2015 och under lägret fick jag testa på fäktning. Jag tyckte det var så roligt att jag började med fäktning året därpå. Jag tränade men även tävlade i fäktning fram till år 2022.

Vill er förening/organisation fånga upp intresserade barn som Jonas så är ni varmt välkomna med en aktivitet till årets Sävarcamp.

Ni kan medverka!

På Sävarcamp så finns det möjlighet att medverka med en aktivitet antingen ideellt eller genom ett arvoderat uppdrag.

Vi vill att så många som möjligt av de aktiviteter ska ledas av föreningar/organisation på ideell basis.

I första hand vill vi att samtliga aktivitetsledare medverkar ideellt. Nedan finns det erbjudande som vi presenterar för potentiella aktivitetsledare. Aktivitetsledare kan enbart välja om de kan vara med hela lägret eller enbart halva lägret. Inga aktiviteter som enbart sker vissa dagar. Är man som aktivitetsledare med under hela lägret ideellt så ska detta löna sig och vi erbjuder mer än om man önskar att få ett arvode. 

Sävarcamp är ett aktivitetsläger för barn som pågår tre dagar före och tre dagar efter midsommar. Lägret bidrar till att barn får prova på olika aktiviteter såsom fotboll, innebandy, dirtbike, scouting m.m. Detta leder till att barnen har något att göra i början av sommarlovet, möjlighet att skaffa sig nya kompisar och utmana sig själva.  

Framförallt uppmuntrar Sävarcamp till ungt ledarskap och föreningsliv. Sävarcamp arbetar med att skapa ökat välbefinnande, en sundare självbild och självförtroende som ger barn och ungdomar i Sävar en ökad förmåga att stå emot riskbeteenden. Till exempel droger, skadegörelse och mobbning.  

Då Sävarcamp är ett läger där barnen får betala efter förmåga, deltagarna betalar alltså mellan 600-2500 kr för en plats på lägret. För att erbjuda detta så behöver vi hålla nere kostnaderna och försöker därför ha med så många ideella ledare och aktiviteter som vi kan.

Då man medverkar ideellt så kan man välja om man vill delta halva lägret (två dagar) eller hela lägret (fyra dagar).

Som aktivitetsledare så erbjuder vi samtliga ideella ledare:

  • Gratis lunch
  • Vattenflaska
  • Lägertröja
  • Ryggsäck
  • Shoutout på Instagram och Facebook

I de fall som man inte kan medverka ideellt så kan vi arvodera aktivitetsledare. Detta görs utifrån Sävarcamps arvodespolicy.

I första hand vill vi att samtliga aktivitetsledare medverkar ideellt. Nedan finns det erbjudande som vi presenterar för potentiella aktivitetsledare. Aktivitetsledare kan enbart välja om de kan vara med hela lägret eller enbart halva lägret. Inga aktiviteter som enbart sker vissa dagar. Är man som aktivitetsledare med under hela lägret ideellt så ska detta löna sig och vi erbjuder mer än om man önskar att få ett arvode. 

Sävarcamp är ett aktivitetsläger för barn som pågår tre dagar före och tre dagar efter midsommar. Lägret bidrar till att barn får prova på olika aktiviteter såsom fotboll, innebandy, dirtbike, scouting m.m. Detta leder till att barnen har något att göra i början av sommarlovet, möjlighet att skaffa sig nya kompisar och utmana sig själva.  

Framförallt uppmuntrar Sävarcamp till ungt ledarskap och föreningsliv. Sävarcamp arbetar med att skapa ökat välbefinnande, en sundare självbild och självförtroende som ger barn och ungdomar i Sävar en ökad förmåga att stå emot riskbeteenden. Till exempel droger, skadegörelse och mobbning.  

Då Sävarcamp är ett läger där barnen får betala efter förmåga, deltagarna betalar alltså mellan 600-2500 kr för en plats på lägret. För att erbjuda detta så behöver vi hålla nere kostnaderna och försöker därför ha med så många ideella ledare och aktiviteter som vi kan.

Arvodet är en klumpsumma som delas ut per aktivitet. Om det är två aktivitetsledare på en aktivitet får de dela på klumpsumman. Sävarcamp kan även ordna så en förening eller organisation tar emot arvodet, detta genom att skicka en faktura till Sävar IK.

  • Om man deltar hela lägret (fyra dagar) med arvode så får man gratis lunch och 2 000 kr i arvode.
  • Deltar man halva lägret (två dagar) med arvode får man gratis lunch och 750 kr i arvode.

Pressmeddelanden

Senaste nytt från Sävarcamp

Här intill hittar du våra senaste pressmeddelanden. Vi går ut med roliga händelser, viktig information och övrig lägerinformation. Lägerinformation skickas även via mejl till de som anmält sig till lägret.