SÄVARCAMP

Sommarens roligaste sommarjobb!

Vad skulle du helst vilja välja? Att klippa gräs, sköta om parker eller vara med på ett fantastiskt roligt läger tillsammans med ett gäng barn? Häng med på Sävarcamp!

Född 2007? Ansök hos Umeå kommun!

Platser lottas

Tyvärr kan kommunen inte garantera att du får det sommarjobb du vill ha. Söker fler till vissa arbeten än det finns platser, så fördelas platserna genom lottning.

Inget byte

Sökande som har fått sommarjobb har ibland frågor och önskemål om att byta arbetsplats eller arbetsperiod. Det går tyvärr inte, främst av admini­strativa skäl. Det är också vanligt att många står i kö för att jobba.

Lön 2024

Lönen är 62 kronor per timme inklusive semesterersättning.

Ansökan

Ansökan görs på Umeå kommuns hemsida under ansökningsperioden 11 mars till den 1 april 2024.

Vad säger tidigare ledare?

“A testimonial from a client who benefited from your product or service. Testimonials can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.”
Client Name
“A testimonial from a client who benefited from your product or service. Testimonials can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.”
Client Name

Ledarutbildning

Genom åren har Sävarcamp tagit fram en ledarutbildning som är anpassad för Sävarcamp men som även ger en grund i att vara ledare. Utbildningen pågår ungefär i 12 timmar och innehåller både teoretiska och praktiska moment.

Lekmetodik

Under utbildningen så får man öva både teoretiskt men även praktiskt med att leka och leda lekar för alla åldrar.

Ledarrollen

Du får chans att reflektera själv men även i helgrupp med diskussion kring rollen som ledare.

Konflikthantering

Vi går igenom vilka konflikter som kan uppstå under ett läger och hur man kan hantera dessa på bästa sätt.

Krishantering

Under utbildningen får du lära dig hur du tar hand om enklare sår som kan uppstå på lägret, men även hurvi hanterar olika krissituationer.

Motivation

Genom att praktiskt öva på coachande samtal med varandra så tror vi att når ett sundare samtalsklimat och kan motivera varandra och deltagarna.

Feedback

Att ge och ta emot feedback är vitalt för att arbeta som ledare och därav kommer man genom övningar få öva både på att ge samt ta emot feedback.