SÄVARCAMP

Vad är Sävarcamp?

Sävarcamp är ett aktivitetsläger för mellanstadieelever som ungdomar 16-20 år skapar och planerar själva, för att sedan vara ledare under lägret.

Sävarcamp har en god föreningssamverkan och idén är såväl som att skapa en bra start på sommarlovet för barnen, att även väcka intresse för olika aktiviteter inom både sport och kultur. På senare år så har ungdomarna som jobbat via kommunen tidigare år klivit upp och arrangerar lägret ideellt och i princip helt själva. Med hjälp av en projektledning som även den består av ungdomar.

Sävarcamp bidrar till att barn får prova på en mängd olika aktiviteter som skapar ett intresse för föreningar. Det bidrar även till att barnen har något att göra på dagarna, skaffar sig nya kompisar och utmanar sig själva. Sävarcamp kanske framförallt uppmuntrar till ungt ledarskap, och föreningsliv. Detta gäller inte bara föreningar i Sävar utan vi samarbetar även med föreningar i Umeå, samtidigt som vi aktivt jobbar med att marknadsföra lägret, idén och motiven bakom. Dessutom är lägret betydligt billigare än andra liknande läger för barn, vilket även lockar de som har det sämre ställt ekonomiskt.

Vad vi gör

Vi utmanar barn och ungdomar på Sävarcamp. Här får du nya kompisar och lära känna föreningslivet. Allt planeras av ungdomar och allt är för att skapa ett tryggare Sävar.

Nya kompisar

Som deltagare på lägret bildar du tillsammans med andra en grupp. I gruppen finns både nya personer men även de du redan känner.

Nya aktiviteter

Få möjligheten att prova på nya aktiviteter på lägret. Vi har blandade sport och kulturaktiviteter från både Sävar och Umeå.

Upptäck festivalen

Hela lägret avslutas på kvällen av den sista dagen med Sävarcamp festival.

Planeras av unga

Sävarcamp planeras av en projektgrupp som består av personer som är mellan 16-20 år och tidigare jobbat som ledare på lägret.

Främjar föreningslivet

Ett av Sävarcamps syften är att utveckla samverkan och kontaktytor mellan byborna i Sävar. Låt idrotten möta kulturen.

Tryggare Sävar

Vi arbetar för att skapa ökat välbefinnande för barn och unga i Sävar och deras förmåga att stå emot riskbeteenden.

Våra syften och mål

Klicka på någon av ikonerna för att läsa om våra syften och mål.

Utbildning

Ungdomar

Föreningsliv

Välbefinnande

Samverkan

Internationellt

Historia

Vi har utmanat barn och unga sedan 2013!

Redan 2012 påbörjades tankearbetet hos några föreningar i Sävar om att skapa ett gemensamt läger.

Resultat blev Sävarcamp som arrangerades 2013 för första gången.

Sedan dess har lägret utvecklats och planeras numera helt av ungdomar som arbetat på lägret tidigare.

Ägare och styrgrupp

De föreningar och organisationer som tillsammans förvaltar idén om Sävarcamp samt de representanter från föreningarna och organisationerna.

Sävar IK

Per Höglund / Niclas Bromark

Sävspel

Simon Lundgren / Elias Viklund

Svenska kyrkan

Per Rylander

Sävaråkyrkan

Frida Hägglund

EFS Sävar

Isak Samuelsson

Policys

Sävarcamps viktigaste policys har vi tillgängliggjort här på hemsidan för alla att kunna läsa. Klicka på knapparna här intill för att läsa dokumentet.

Integritetspolicy

Likabehandlingsplan

Krishanteringsplan

Möjliggörare 2023

Statistik

Genom åren som gått sedan 2013 har Sävarcamp samlat in statistik. Både från deltagare, ledare och projektgrupp.

Detta för att använda vid bland annat bidragsansökningar men även för att hålla koll på tillexempel könsfördelning och hur många deltagare vi haft genom åren.

Pressmeddelanden

Senaste nytt från Sävarcamp

Här intill hittar du våra senaste pressmeddelanden. Vi går ut med roliga händelser, viktig information och övrig lägerinformation. Lägerinformation skickas även via mejl till de som anmält sig till lägret.